035 525 2833
Accomodatie
Accomodatie
Uitzicht op veld 1 vanaf het balkon bij de kantine.

Recreatie & Prestatie

"Van goed naar beter”

HSV De Zuidvogels is de vereniging binnen het Gooi waar meiden- & vrouwenvoetbal floreert. De afgelopen jaren zijn er veel succesvolle (kampioen) teams op de been gebracht, die binnen het district in de top meedraaien. Die positie willen we vasthouden en versterken. Via de Technische Commissie (TC) willen we zorgen dat de komende jaren het dames- en meisjes voetbal op een nog hoger plan komt.  

Technische Commissie

De TC bestaat momenteel uit een vijftal enthousiaste leden die uitvoering geven aan beleid, wat mede tot doel heeft dat trainingen worden aangeboden op diverse niveaus. Hoewel onderscheid wordt gemaakt tussen prestatief en recreatief voetbal, is het beleid van de vereniging dat de aandacht gelijk wordt verdeeld over alle leden. De TC heeft dus vanuit deze doelstelling zijn aandacht voor zowel de 1e elftallen (prestatie), evenals de elftallen in de breedte (recreactie).  

Technisch coördinator MO11:                          Mark Veldhuis

Mark is al jaren betrokken bij de meiden van HSV De Zuidvogels. Mark is zelf speler bij de veteranen, trainer en sectorleider.

Technisch coördinator MO13:                          Robin Jongerden

Robin heeft in zijn jeugd jaren gevoetbald bij de vereniging. Momenteel speelt hij zelf bij de 35+ veteranen. 

Technisch coördinator MO15-MO17 :             Edwin de Jonge

Al jaren is hij actief bij het trainen en coachen van verschillende dameselftallen. 

Coördinator algemeen :                                      Erik Kruimer

Erik heeft alle jeugdselectieteams tot het 1e elftal van de heren doorlopen. Met deze kennis en ervaring bezoekt Erik met name de elftallen op de zaterdagen. Hierin zal hij als klankbord functioneren voor de leiders en overige TC leden.

Teamindelingen:

De eerste taak van de commissie is de indeling van een ieder in het nieuwe seizoen. Ieder seizoen een enorme uitdaging. Bij de indeling worden de leiders en trainers om advies gevraagd. Algemeen uitgangspunt is dat we teams zo indelen, dat we voor ieder lid een passende plek in een team vinden, waar het jeugdlid zowel sportief als sociaal gezien het best uit de verf komt. Om ervoor te zorgen dat iedereen kan voetballen op de manier en het niveau waarop hij of zij dat wil, maken we een onderscheid tussen prestatieteams en breedteteams. Om te kunnen spreken over een prestatieteam moeten er wel voldoende spelers in een categorie zitten

Prestatieteams:

Bij de prestatie teams is naast plezier in voetbal de doelstelling om op een zo hoog mogelijk niveau te spelen.  

Breedteteams:

Om plezier in voetbal te beleven moet iedereen op zijn of haar niveau kunnen voetballen. Om dit doel te bereiken wordt er bij de samenstelling van de breedteteams rekening gehouden met sociale aspecten. Met andere woorden: welke vriendinnen kunnen bij elkaar in een team. Daarom hoeft bijvoorbeeld een 3e team niet ‘minder goed’ te zijn dan een 2e team. HSV De Zuidvogels probeert een passende klasse voor elk team te vinden.

Hartelijke groet,

David Groen

Voorzitter (T)echnische (C)ommissie Vrouwen- & Meidenafdeling

>>Recreatie & Prestatie

Meld je nu aan en ontvang het GRATIS startpakket

Direct aanmelden